Temelj međuljudskih odnosa je komunikacija, potreba čovjeka kao društvenog, razumnog bića, kao nositelja svijesti.

U psihologiji luče važne aspekte komunikacije: sadržaj, cilj i sredstva.

Sadržaj komunikacije — to je informacija, koja je u vrijeme komunicira se prenosi s jednog bića na drugo.

Osoba sadržaj komunikacije je mnogo širi nego kod životinja

Ljudi dijele jedni s drugima informacija, koja predstavlja znanje o svijetu, dijele svoja iskustva, sposobnosti i vještine. Ljudsko zajedništvo puno subjekt i raznolika po sadržaju.

Cilj komunikacije — to je ono zbog čega mi živog bića nastaje ova vrsta aktivnosti. Kod životinja to može biti, na primjer, upozorenje o opasnosti.

Osoba ciljeva komunikacije mnogo više

I ako se kod životinja u svrhu komunikacije obično povezani s zadovoljavanja bioloških potreba, osoba se oni predstavljaju sredstvo za zadovoljavanje mnogih različitih potreba: socijalne, kulturne, edukativne, kreativne, estetske potrebe, intelektualni rast i moralni razvoj i ostale

Sredstva komunikacije — to načini kodiranja, prijenosa,

recikliranje i dekodiranje informacija koje se prenose u procesu komunikacije. Informacije se mogu prenijeti putem izravnog tjelesnog kontakta, na primjer, dodirni kontakt ruku; možete slati i uočiti na udaljenosti od preko osjetila, na primjer, promatrajući kretanja druge osobe ili slušajući proizvedeno im zvučne signale. Osim ovih svih podataka od prirode i načina prenošenja informacija, osoba ima i druge, kreirao im samim sobom, — to je jezik, pismo (tekstovi, crteži, sheme itd.), kao i sve vrste tehničkih sredstava za snimanje, prijenos i pohranu informacija.

Komunikacija ljudi događa i.

Neverbalna je komunikacija bez uporabe jezičnih sredstava, tj. kroz izraze lica i geste; njegov rezultat — taktilni, vizualni, slušni i mirisni slike primljene od drugog pojedinca.

Verbalne komunikacije odvija se uz pomoć bilo kojeg jezika.

Većina neverbalnih oblika komunikacije kod ljudi je urođena; pomoću njih čovjek postiže interoperabilnost na emocionalnoj razini, ne samo s vršnjacima, ali i drugim živim bićima. Mnogi od viših životinja (na primjer, majmuni, psi, dupini) baš kao i ljudi, imaju sposobnost neverbalnog komuniciranja sa vršnjacima.

Verbalne komunikacije je svojstveno samo čovjeku

To nudi mnogo više mogućnosti, nego što je neverbalna.

Funkcije komunikacije, po klasifikaciji L, su sljedeće:

kontakt — kontakt između partnera u komunikaciji, spremnost za prijem i prijenos informacija;

informacijski — dobivanje novih informacija;

— stimulacija aktivnosti partnera u komunikaciji, vodilica na izvršenje pojedinih aktivnosti;

središnje — uzajamno orijentaciji i usklađivanje djelovanja organizacije zajedničkih aktivnosti;

postizanje razumijevanja — adekvatna percepcija smisla poruke, razumijevanje partneri jedni druge;

razmena — uzbuđenje kod partnera prave emocionalnih iskustava;

uspostavljanje odnosa — svijest svoje mjesto u sustavu igranje uloga, status, poslovnih i drugih odnosa društva;

pružanje utjecaja promjena stanja partnera u komunikaciji — njegovo ponašanje, planove, mišljenja, rješenja i ostalog.

U strukturi komunikacije su tri međusobno povezane strane:

) — razmjena informacija između pojedinaca;

) interaktivni — interakcija između pojedinaca;

) — međusobna percepcija partnera u komunikaciji i postavljanje na toj osnovi razumijevanja.

Kada se govori o komunikaciji u komunikaciji, onda, prije svega, imaju u vidu da u procesu komunikacije ljudi razmjenjuju među sobom različite ideje, ideje, interese, osjećaje i ave Međutim, u procesu se događa ne samo kretanje informacija, kao u uređaju, a aktivna razmjena u njoj. Glavna značajka je u tome da su ljudi u procesu razmjene informacija mogu utjecati jedni na druge.

Komunikacija proces je rođen na temelju neke zajedničke aktivnosti, i dijeljenje znanja, ideja, osećanja i tako dalje sugerira da je takva aktivnost. U psihologiji luče dvije vrste interakcije: zadruge (suradnja) i natjecanje (sukob).

Dakle, komunikacija je proces interakcije između ljudi, tijekom koje nastaju, razvijaju se i formiraju međuljudskih odnosa.

Komunikacija uključuje razmjenu misli, osjećaje, iskustva

U procesu interpersonalne komunikacije ljudi svjesno ili nesvjesno utjecati na mentalno stanje, osjećaje, misli i djela jedni drugima. Funkcija komunikacije je vrlo raznolik, to je presudan uvjet formiranja svakog čovjeka kao pojedinca, provedbu osobne ciljeve i zadovoljiti niz potreba.Komunikacija je unutarnji mehanizam zajedničke aktivnosti ljudi i da je bitan izvor informacija za čovjeka

About